Moneda:

GDPR

GDPR - Siguranta datelor personale

Incepand cu data de 25 mai 2018, ne vom alinia la standardele europene in vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date stipulate in Regulamentul 2016/679/UE.

Scopul prelucrarii datelor personale

Furnizarea urmatoarelor date este necesara pentru a putea incheia si executa un contract cu dvs. si pentru a procesa inregistrarea clientului: numele, prenumele/denumirea clientului, forma juridica, adresa de domiciliu/sediu, adresa de facturare, numarul de telefon, cod fiscal, CNP, serie si numar CI/buletin, numele reprezentantului legal, email, copia CI/buletin, dovada existentei societatii dvs.

Prelucram datele Dvs. cu caracter personal in scop contractual si legal. Temeiul prelucrarii este constituit din contractul semnat cu Dvs., sau din contractul la distanta (Termeni si conditii, in cazul cumparatorilor online) si prevederile legale aplicabile. Astfel, pentru a facilita desfasurarea activitatilor aflate in legatura cu contractul si/sau in vederea indeplinirii obligatiilor legale, comunicam aceste date catre afiliatii sau partenerii nostri contractuali, auditorii sau consultantii, catre autoritati si institutii publice, firme de recuperari creante, executori judecatoresti, instante de judecata. Tot in scop contractual pot exista situatii de transfer al datelor in UE catre afiliatii sau imputernicitii pentru prevenirea fraudelor, raportare interna si analiza ori in vederea imbunatatirii produselor si serviciilor oferite de catre noi. Datele Dvs. personale sunt prelucrate pe toata durata contractuala, pana la expirarea obligatiilor contractuale si a termenelor de arhivare, prevazute de lege.

Astfel, prelucram datele personale in urmatoarele scopuri:

    -executarea unui contract: indeplinirea obligatiilor si drepturilor ce decurg din contractul cu Dvs.;
    -facturarea bunurilor comandate de dvs;
    -oferire de garantii si post-garantii - acolo unde este cazul;
    -indeplinirea obligatiilor noastre legale pe care le avem fata de autoritati, precum si pentru indeplinirea sarcinii care serveste un interes public;
    -realizarea unor interese legitime in beneficiul Dvs., precum:
            *marketing direct pentru promovarea produselor, serviciilor, solutiilor noastre, evaluarea gradului Dvs. de satisfactie, determinarea/evaluarea intereselor Dvs. prin mijloace automate sau nu, pentru a-ti oferta produse, servicii cat mai potrivite;
            *realizarea de analize statistice fara crearea de profiluri individuale, inclusiv prin metode automate in contextul unor posibile fuziuni, divizari, achizitii s.a.

Totodata vrem sa Va amintim ca datele Dvs. personale sunt in siguranta cu noi si le folosim doar in scopuri pentru care ne dati aprobarea.

 

Drepturile Clientilor

Conform Regulamentului 2016/679/UE persoanele carora li se prelucreaza datele cu caracter personal au urmatoarele drepturi:

    -Dreptul de a primi informatii cu privire la prelucrarea datelor si o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR),
    -Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces, art. 16 GDPR),
    -Dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal (dreptul de stergere, articolul 17 GDPR), dar numai in masura in care datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate. in masura in care prelucrarea este necesara pentru respectarea unei obligatii legale care prevede prelucrarea in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplica operatorului sau pentru indeplinirea unei sarcini executate in interes public, acest drept u este aplicabil;
    -Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor in anumite conditii (dreptul la restrictionare a procesarii, articolul 18 GDPR),
    -Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizata intr-un format structurat, si de a solicita transmiterea acestor date catre un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR),
    -Dreptul de a se opune prelucrarii datelor cu intentia de a inceta prelucrarea (dreptul la obiectie, articolul 21 GDPR),
    -Dreptul de a retrage oricand un consimtamant dat in vederea opririi unei prelucrari a datelor care se bazeaza pe consimtamantul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrarii pe baza consimtamantului acordat inainte de retragere (dreptul de retragere a consimtamantului, articolul 7 GDPR).
    -Dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere daca considerati ca prelucrarea datelor este o incalcare a GDPR (dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR).


Contact si suport privind datele Dvs.

Drepturi susmentionate le puteti exercita printr-o cerere scrisa, datata, semnata si transmisa catre noi prin:

    posta la adresa: RO - 310084, Arad, Str.I.L.Caragiale, nr. 22, jud. Arad
    telefon la +4 0740 099 593 de luni pana vineri intre orele 9:00 - 16:00
    e-mail la office@terranpaintball.ro

Incepand cu 25 mai 2018, pentru orice intrebari sau nemultumiri Va puteti adresa prin e-mail la office@terranpaintball.ro, iar daca v-am incalcat vreun drept privind acest subiect, Va puteti adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Totodata, ne angajam sa aplicam masuri tehnice si organizatorice pentru asigurarea securitatii datelor Dvs. personale, protejarii lor impotriva distrugerii, modificarii, dezvaluirii ori accesului neautorizat asupra lor.

Datorita posibilelor modificari ale legislatiei, o modificare a acestor notificari privind protectia datelor poate deveni necesara. in acest caz, va vom informa despre astfel de modificari. in masura in care modificarile afecteaza o prelucrare care se bazeaza pe consimtamantul dvs., va vom solicita un nou consimtamant, daca este necesar.

 

Categorii Produse

Ultimele articole

Terran Paintball
-Proprietar- 

SC TERRAN SPORTS SRL
Nr.Reg.Com.: J02/161/2008   
C.U.I.: RO 23156514
Sediu: ARAD, Str. I.L.Caragiale, nr.22, 310084
Punct de lucru/DEPOZIT: ARAD, Calea Bodrogului Nr.2-10 (Incinta TITUS SRL)
Telefon: +40740.099.593,  +40726.18.22.13
Fax: +4-0257.28.28.29
Email: office[at]terranpaintball.ro, terran.paintball[at]gmail.com
Skype: terran.sports

Newsletter

Inscrie-te la newsletter-ul terran paintball!


ANPC-Sol Litigii

ANPC-Sol Online